• Home
  • ภาพกิจกรรม
RSS
ภาพงานบรรยาย "ประเทศไทยกับการเปิดเสรีอาเซียนปี 2558"
ภาพงานบรรยาย "ประเทศไทยกับการเปิดเสรีอาเซียนปี 2558" (2)
ภาพศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (ซีพีแรม)
ภาพศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (ซีพีแรม) 2
ภาพศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ภาพศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 2
ภาพงานบรรยาย "นำเสนอข่าวฆ่าตัวตายอย่างไร ไม่ทำร้ายสังคม - ครอบครัว และตัวเอง"
ภาพงานบรรยาย "นำเสนอข่าวฆ่าตัวตายอย่างไร ไม่ทำร้ายสังคม - ครอบครัว และตัวเอง" (2)
ภาพงานบรรยาย "นำเสนอข่าวฆ่าตัวตายอย่างไร ไม่ทำร้ายสังคม - ครอบครัว และตัวเอง" (3)
ภาพงานบรรยาย "นำเสนอข่าวฆ่าตัวตายอย่างไร ไม่ทำร้ายสังคม - ครอบครัว และตัวเอง" (4)
ภาพงานบรรยาย "เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ กรณีศึกษาโครงการประชานิยม"
ภาพงานบรรยาย "เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ กรณีศึกษาโครงการประชานิยม" (2)
ภาพงานบรรยาย "รู้เท่าทันการคอรััปชั่นในสังคมไทย" (1)
ภาพงานบรรยาย "รู้เท่าทันการคอรััปชั่นในสังคมไทย" (2)
ภาพงาน เสวนาหัวข้อ "ถอดรหัสปี 55...เมื่อน้ำมามาก ใช้แผนไหน...ใครเอาอยู่” (1)
ภาพงาน เสวนาหัวข้อ "ถอดรหัสปี 55...เมื่อน้ำมามาก ใช้แผนไหน...ใครเอาอยู่” (2)
ภาพงาน เสวนาหัวข้อ "ถอดรหัสปี 55...เมื่อน้ำมามาก ใช้แผนไหน...ใครเอาอยู่” (3)
ภาพงานบรรยาย "อนาคตการศึกษาไทยในอาเซียน"
ภาพงานบรรยาย "อนาคตการศึกษาไทยในอาเซียน" 2
ภาพงานเสวนาหัวข้อ "รู้สิทธิก่อนซวย"
 
 
Powered by Phoca Gallery