ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2015
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

สถาบันอิศรา

องค์กรวิชาชีพสื่อ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

การบรรยาย "อนาคตไทยในอาเซียน 2015"

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ประธานรุ่น หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 3 ให้การต้อนรับ นายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิภาคอาเซียน ในโอกาสบรรยายหัวข้อ "อนาคตไทยในอาเซียน 2015" โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี นางนันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี กรรมการรุ่น และตัวแทนรุ่นให้การต้อนรับ ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

 

ภาพจากซ้าย

(ยืน) 1.พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ปลาทอง 2.นางสาวภรธน จันทร์สว่าง 3.ผศ.ปาจรีย์ อ่อนสอาด 4.นางสาวอศินา พรวศิน

5.นายชิษณุชา เรืองศิริ 6.นางสาวประนอม บุญล้ำ 7.นายกวี จงกิจถาวร 8.นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ 9.นายอุลิช ดิษฐปราณีต

10.นางนันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี 11.นายวัชระศักดิ์ วิจิตรจันทร์ 12.นายมงคล บางประภา

 

(นั่ง) 1.นายรังสรร มั่นคง 2.นางสาวสมถวิล เทพสวัสดิ์ 3.นางสาวสิรินุช อาจแย้มสรวล