Prev Next

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

สถาบันอิศรา

องค์กรวิชาชีพสื่อ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Social media

ข่าวสารและการอบรม

article thumbnailบสส.5 จัดสัมมนาสาธารณะ “บางชันโมเดล : คืนความสุขให้หมู่บ้านไร้แผ่นดิน”

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 5 และดร.ภีม ธงสันติ ประธานรุ่น ให้การต้อนรับนายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี, นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดจันทบุรี, นายวินัย บุญล้อม หัวหน้าสถา...
article thumbnailปัญหาการอุ้มบุญในประเทศไทย: ประเด็นทางกฏหมายและการแพทย์

อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ รองประธานรุ่น บสส. 5 ให้การต้อนรับ นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการทีวี ไทยรัฐทีวี, นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา และดร.ภีม ธงสันติ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ในโอกาสบรรยายหัวข้อ "ปัญหาการอุ้มบุญในประเทศไทย: ประเด็นทางกฏหมายและการแพทย์" จัดโดยสถาบันอิ...

ข่าวเผยแพร่

article thumbnailสัมมนาสาธารณะ “ทีวีดิจิทัล ประชาชนได้อะไร?”

กำหนดการ เสวนาเวทีสาธารณะ เรื่อง “ทีวีดิจิทัล ประชาชนได้อะไร?” วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 ตึกภปร. รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดโดย ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 4 และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแ...
article thumbnailเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2556

The Best Child Rights Report Award 2013 สนับสนุนโดย UNICEF มีทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้ 1.หนังสือพิมพ์ 2.วิทยุกระจายเสียง 3.ข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้น ประเภทสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 4.หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในโรงเรียน 5.หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติออนไลน์     ดาวน...

หลักสูตรสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.)

หลักสูตรสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.)

หลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.)

ศูนย์ข่าวสถาบันอิศรา